Skip to content

Onze waarden

en normen

Vertrouwen

Sereni is een betrouwbare partner voor het organiseren en uitvoeren van uitvaarten in de brede zin van het woord. We staan onze families bij met kennis van zaken, met correcte dienstverlening en eerlijke prijzen. Je stelt, als vertrouwenspersoon, alles in het werk om mensen te verbinden en openheid te scheppen, je bent en handelt discreet tegenover families in rouw, hun omgeving en tegenover derden. 

Integriteit

Sereni streeft naar kwaliteit in haar dienstverlening en in het aanbod van haar producten. We zijn eerlijk in wat we doen en wat we zeggen, zowel naar onze klanten als naar onze medewerkers toe. Je oefent je functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van je verantwoordelijkheid, je handelt op moreel verantwoorde wijze op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Je blijft eerlijk en oprecht in elke situatie. 

Empathie Luisteren is de sleutel van ons beroep. Op een persoonlijke manier maken we van elke uitvaart maatwerk. Dit doen we met het juiste inlevingsvermogen. Je probeert je, als sleutelfiguur in het rouwproces, zo goed mogelijk in te leven in de gevoelens van de ander. Hoe beter je de rouwenden aanvoelt en begrijpt in hun gevoelens, hoe beter je hen kan begeleiden in het afscheid nemen van hun dierbare, in het beginnen van hun rouwproces. 

Respect 

Je beseft als geen ander, dat de mate waarin je eerbied en waardering toont aan de ander, ook de maat zal zijn waarmee je zelf benaderd zal worden. Elke mens gaat anders om met afscheid, met gevoelens van pijn en verdriet. Mensen hierop beoordelen of veroordelen is uit den boze. Ieder heeft het recht zichzelf te zijn. Recht evenredig met empathie en integriteit handelen we met het grootste respect, dit voor zowel de overledene, de nabestaanden als voor jouw collega’s. 

Ondernemerschap 

Sereni biedt een uitdagende, interessante en voldoening gevende werkplek waar creativiteit, het direct grijpen van kansen en het dragen van verantwoordelijkheid worden aangemoedigd en beloond. Ondernemerschap is de handen uit de mouwen steken. Van een eigen project dromen, een project dat ons enthousiast maakt en waarvoor we inspanningen willen leveren. In staat zijn om bepaalde zaken op touw te zetten, doen wat moet om het project uit de grond te stampen met de nodige energie.